مبارز

سرباز امام زمان (عج)

مبارز

سرباز امام زمان (عج)

۲۳
مرداد

  • امیر Amir
۰۵
مرداد

سر سجاده ات را چون گشودی
وبا معبود خود خلوت نمودی
وخواندی خالقت را عاشفانه
واشکی هدیه کردی دانه دانه
تو را جان علی من را دعا کن.

  • امیر Amir
۳۰
تیر


ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﯾﺎ ﺧﺰﻭﻧﻪ
ﻓﻠﮏ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻪ
ﺟﻮﻭﻧﯿﻢ ﺭﻓﺖ ﺁﻗﺎﻣﻮ ﻧﺪﯾﺪﻡ
ﻏﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻏﻤﻪ ﻣﺮﮒ ﺟﻮﻭﻧﻪ

  • امیر Amir
۲۷
تیر


  • امیر Amir
۲۴
تیر


دعا میکنم زیر این سقف بلند
روی دامان زمین
هرکجا خسته شدی یا که پر غصه شدی
دستی از غیب به دادت برسد
زیباست که ان دست خدا باشد و بس

  • امیر Amir
۲۲
تیر


  • امیر Amir
۱۹
تیر
امام صادق(ع) فرمود: هر کس چهل صبح دعای عهد را بخواند، از یاوران قائم ما باشد و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیرد، خداوند او را از قبر بیرون آورد که در خدمت آن جناب باشد و حق تعالی به ازای هر کلمه، هزار حسنه به او دهد.
 
th

 

  • امیر Amir
۱۹
تیر

خرما را پیش از مصرف بشویید


  • امیر Amir
۱۹
تیر


  • امیر Amir
۱۶
تیر

یک دانه ز تسبیح نمازسحرت را،
یک بار به نام من محتاج بینداز ... شاید که همان دانه ى تسبیح دعایت یک باره بیفتد به دریاى اجابت.
التماس دعا از همه

  • امیر Amir