مبارز

سرباز امام زمان (عج)

مبارز

سرباز امام زمان (عج)

۷ مطلب با موضوع «تصاویر» ثبت شده است

۲۳
مرداد

  • امیر Amir
۰۵
مرداد

سر سجاده ات را چون گشودی
وبا معبود خود خلوت نمودی
وخواندی خالقت را عاشفانه
واشکی هدیه کردی دانه دانه
تو را جان علی من را دعا کن.

  • امیر Amir
۳۰
تیر


ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﯾﺎ ﺧﺰﻭﻧﻪ
ﻓﻠﮏ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎ ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻪ
ﺟﻮﻭﻧﯿﻢ ﺭﻓﺖ ﺁﻗﺎﻣﻮ ﻧﺪﯾﺪﻡ
ﻏﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻏﻤﻪ ﻣﺮﮒ ﺟﻮﻭﻧﻪ

  • امیر Amir
۲۷
تیر


  • امیر Amir
۲۲
تیر


  • امیر Amir
۱۹
تیر


  • امیر Amir
۱۵
تیر


  • امیر Amir